Informace o publikaci

Assessing the use of foreign language learning strategies and their effectiveness at the upper secondary comprehensive schools in the Czech Republic

Název česky Evaluace používání strategií učení cizímu jazyku a jeich efektivity na gymnáziích v ČR (zpráva z výzkumu)
Autoři

VLČKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference EARLI Conference 28.8. až 1.9.2007, Developing Potentials for Learning
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://is.muni.cz/el/1441/jaro2004/SZ7BP_MET1/1129703/
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova Learning strategies; second language acquisition; secondary schools
Popis Používání strategií učení cizím jazyku a jejich efektivita byla zjišťována na gymnáziích v Brně pomocí inventáře SILL a klasifikace strategií učení dle Oxfordové (1990). Popisováno je používání 85 strategií: přímých strategií (paměťových, kognitivních, kompenzačních) a nepřímých strategií (metakognitivních, sociálních a afektivních). Zkoumané strategie jsou průměrně používány spíše zřídka. 40% strategií není používáno vůbec, 85% strategií není používáno dostatečně. Přímé strategie jsou používány signifikantně více než nepřímé. Nejvíce používány jsou kompenzační strategie, nejméně afektivní a paměťové strategie. Polovina z 606 respondentů uváděla, že se nezajímá o to, jak se učit efektivněji a lépe, většina z nich neuváděla cíle v učení se jazyku a neplánovala učení. Z 85 strategií 46 korelovalo s některým z indikátorů efektivity učení. 87% z těchto 46 strategií bylo používáno málo, přičemž necelá třetina z těchto 46 strategií byla používána zřídka nebo nikdy. Nejvíce efektivní skupinou byly kognitivní strategie. V regresním modelu strategie relativně dobře vysvětlují známku z jazyka a celkovou znalost jazyka, model se zlepšuje pokud zahrneme další proměnné jako motivaci, pobyt v zahraniční, učitele. Statisticky významný je vliv učitele na používání strategií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info