Informace o publikaci

Vybrané prameny k existenci drážďanské školy

Autoři

MUTLOVÁ Petra

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova Middle Ages; Reformation; Hussites; Heresy
Popis K takzvané drážďanské škole patřilo několik jedinců, kteří působili v Praze a v Německu před vypuknutím husitských válek na počátku 15. století a měli značný vliv na představitele českého reformního hnutí. Její historie stále vyvolává řadu nejasností a protichůdných interpretací. Otázkou samotné existence školy se příspěvek zabývá v souvislosti se snahou najít společný program této skupiny. Shrnuje hlavní argumenty pro a proti její existenci na základě svědectví dochovaných narativních pramenů a biografií osob, které k ní patřili. Jako zásadní se ukázal důkaz, že řada současníků a přímých následníků drážďanské školy zastávala a dále šířila názory a myšlenky Mikuláše z Drážďan, hlavního představitele této skupiny. Relevantní pramenný materiál je zde podrobně analyzován a pro ilustraci je zde kriticky vydána parodie na konfesi kacíře, která vznikla okolo roku 1418.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info