Informace o publikaci

Ekonomické dějiny železniční sítě České republiky - mýty, omyly a iluze v hospodářské politice a path dependence železných drah.

Autoři

KVIZDA Martin

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Monografie je dílčím výstupem projektu podporovaného grantem GAČR Železniční doprava - institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie. V monografii je za použití historické metody analyzována současné česká železniční síť. Výsledkem je posouzení konkurenceschopnosti železniční dopravy v ČR vzhledem k ekonomickým a společenským kritériím efektivity provozu, zejména se zřetelem na potenciální hustotu provozu na železniční síti.
Související projekty: