Informace o publikaci

Náboženství a tělo. Teoretické perspektivy v diskursu religionistiky

Logo poskytovatele
Autoři

HAMAR Eleonóra DOLEŽALOVÁ Iva HAMAR Eleonóra BĚLKA Luboš

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Náboženství a tělo
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova body; religions; theoretical perspectives
Popis Vedle plurality toho, co – jako religionisté – zkoumáme, je ovšem třeba věnovat pozornost také pluralitě možností toho, jak k onomu mnohotvárnému objektu výzkumu teoreticky a metodologicky přistupujeme. Teoretické perspektivy v religionistice uplatňované sice nenabízejí tak nepřeberné množství možností, jako je tomu v případě objektu zkoumání, ale přesto se vyznačují určitou pluralitou přístupů, jež se snaží o usouvztažnění těla a náboženství, resp. o uchopení místa, role a významu těla a tělesnosti v jednotlivých náboženských tradicích. Přestože tyto dvě dimenze plurality („co?“ a „jak?“) lze od sebe oddělit pouze analyticky, v tomto příspěvku se zaměřím především na druhou z nich. Usiluji tedy o zmapování teoretického pole, ve kterém religionistika uchopuje vztah náboženství a těla. Bez nároku na úplnost nejdříve stručně nastíním teoretické a sociální předpoklady našeho religionistického úsilí o porozumění souvislostem mezi náboženstvím a tělem. V druhé části textu představím – prostřednictvím interpretace textů Mary Douglas a Marcela Mausse – teoretické perspektivy, které náboženství a tělo různými způsoby usouvztažňují a které se současnému religionistickému bádání nabízí jako užitečné konceptuální nástroje myšlení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info