Informace o publikaci

Modulation by 6-hydroxydopamine of expression of the phenylethanolamine N-methyltransferase (PNMT) gene in the rat heart during immobilization stress

Název česky Modulace exprese genu pro fenyletanolamin N-metyltransferázu (PNMT) 6-hydroxydopaminem v srdci potkana během imobilizačního stresu
Autoři

TILLINGER Andrej NOVÁKOVÁ Marie PAVLOVIČOVÁ M. LACINOVÁ Ľubica ZATOVIČOVÁ L. PASTOREKOVÁ Sylvia KRIŽANOVÁ Olga KVETŇANSKÝ Richard

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Stress
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova PNMT; cardiomyocytes; chemical sympathectomy; immobilization stress
Popis Fenyletanolamin N-metyltransferáza (PNMT) je finálním enzymem v kaskádě syntézy katecholaminů; konvertuje noradrenalin (NA) na adrenalin (Adr). Oba tyto katecholaminy jsou fyziologicky důležité hormony a neurotransmitery u savců se závažným vlivem na funkci kardiovaskulárního systému. Ačkoliv PNMT aktivita a genová exprese byly popsány u neonatálních a také dospělých srdcí potkana, málo je známo o původu buněk, které PNMT mRNA exprimují. V této práci jsem prokázali že PNMT je exprimována v neuronálních buňkách, intrinsic cardiac buňkách a také v kardiomyocytech potkana (prokázáno imunofluorescenčně v izolovaných kardiomyocytech). Dále jsme stanovovali, které buňky v srdci citlivěji reagují a stresem-indukované změny PMNT mRNA exprese: provedli jsme chemickou sympatektomii podáním 6-hydroxydopaminu (6-OHDA), který zničí katecholaminergní terminály. Stanovili jsme PMNT mRNA hladiny v levých síních a komorách kontrolních zvířat a zvířat stresovaných. U potkanů léčených 6-OHDA, PNMT mRNA hladiny nebyly změněny za normálních, fyziologických podmínek ve srovnání s sham-potkany. Podobné výsledky jsme obdrželi u izolovaných kardiomyocytů z kontrol a 6-OHDA léčených potkanů. Ovšem podání 6-OHDA zamezilo imobilizací-indukovanému zvýšení PNMT mRNA exprese. Výsledky nám umožňují shrnout, že v srdci se imobilizací-indukované zvýšení PNMT genové exprese děje pravděpodobně nikoliv v kardiomyocytech, ale v neuronálních buňkách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info