Informace o publikaci

Simultaneous determination of molybdenum(VI) and tungsten(VI) and its application in elemental analysis of polyoxometalates

Logo poskytovatele
Název česky Simultánní stanovení Mo(VI) a wolframu(VI) a jeho využití pro elementární analýzu polyoxometalátů
Autoři

LUBAL Přemysl KOPŘIVOVÁ Hana ŠEDO Ondrej HAVEL Josef LIS Stefan BUT Slawomir

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Talanta
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova Polyxometalates; simultaneous spectrophotometric determination; molybdenum(VI); tungsten(VI); ANN; MALDI-TOF MS.
Popis Spektrofotometrické stanovení molybdenu(VI) a wolframanu(VI) s použitím umělých neuronových sítí bylo navrženo a bylo použito pro elementární analýzu pevných polyoxometalátů. Byly dosaženy lepší výsledky ve srovnání s dříve publikovanou metodou. MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie byla testována pro možné stanovení molekulové hmotnosti polyoxometalátu s využitím různých matricí. Jevy pozorované během desorpčně-ionizačních procesů jsou diskutovány. LDI-TOF MS je vhodná pro stanovení Mo:W poměru v polyoxometalátech jako rychlá "screening"ová metoda pro sledování průběhu syntetických postupů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info