Informace o publikaci

Trends in respiratory morbidity of children in relation to their passive smoking exposure

Název česky Vývoj respirační morbidity dětí ve vztahu k jejich expozici pasivnímu kouření
Autoři

KUKLA Lubomír HRUBÁ Drahoslava TYRLÍK Mojmír

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Central European Journal of Public Health
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Pediatrie
Klíčová slova passive smoking; children; respiratory morbidity; trends
Popis Expozice dětí pasivnímu kouření má prokazatelně významné asociace k respirační morbiditě. Nejvýrazněji bývají v tomto ohledu poškozeny nejmladší děti ve věku 0 až 2 roky, zatímco s věkem dítěte bývá pozorován pokles prevalence respiračních onemocnění a snížení vlivu pasivního kouření. Při opakovaném vyšetření dětí studie ELSPAC bylo hodnoceno, zda a jakým způsobem se změnil v období po narození do věku 5 let podíl dětí exponovaných zakouřenému prostředí a zda a jaké byly rozdíly ve frekvenci nemocí ve skupinách dětí s různou expozicí. Některé vybrané znaky zdraví byly obdobným způsobem vybrány z dokumentace pořízené v 6 a v 18 měsících a 5. roce věku dětí a zpracovány pro 4 skupiny dětí lišící se kuřáckým chováním jejich matek. Statisticky byly rozdíly hodnoceny v programu SPSS. Ve všech porovnávaných věkových kategoriích byly děti kouřících matek častěji exponovány pobytu v zakouřeném prostředí, děti středně silných a silných kuřaček více než děti slabých kuřaček. Ve věku 6 měsíců byly děti o něco častěji chráněny před expozicí pasivnímu kouření než v době, kdy dosáhly věku 18 měsíců a 5 let, a to ve všech skupinách kouřících matek: rozdíly byly většinou statisticky významné na 1% hladině významnosti. Docházka většiny pětiletých dětí do mateřské školy představuje významný ochranný faktor: děti o víkendech exponovány více než ve všední dny (p<0,001, resp. p<0,01). Respirační symptomatologie a morbidita byla vysoce signifikantně zvýšena v dřívějších obdobích života těch dětí, jejichž matky kouřily. Ve věku 5 let ovlivňuje kuřácké prostředí domovů pouze četnější výskyt astmatické symptomatologie: (sípavý dech, zástavy dechu) a častější alergie na domácí prach a pyly s projevy dušnosti a sípání (p < 0,05). Studie ELSPAC prokázala významný vliv kouření matek na expozici dětí pasivnímu kouření. Následky expozice se klinicky manifestují zejména ve zvýšené respirační a alergické morbiditě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info