Informace o publikaci

Koncepce sociokulturního systému Sebranic první poloviny 18. století na základě archivních pramenů

Autoři

DOUŠEK Roman

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Středověké a novověké zdroje tradiční kultury
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova 18th century; socio-cultural system; social group; village
Popis Článek řeší problematiku pojetí sociokulturního systému moravského venkova v 1. polovině 18. století. Vychází ze skutečnosti sociálního rozměru kultury. Kultura je pojímána jako systém kulturních prvků, který je obecně čitelný společenstvu svých nositelů. Proto obrací svůj zájem na sociální skupinu, jejíž příslušníci mohli mezi sebou komunikovat a díky tomu utvářet společné významy kulturních prvků. Na konkrétním příkladě Sebranic v 1. polovině 18. století, resp. jejich obyvatel, se analýzou archivních pramenů dopracovává ke geografickému vymezení sociálního prostoru sebranických obyvatel, a to na základě původu partnerů sebranických novomanželů, kmotrů sebranických dětí, obchodních partnerů sebranického rychtáře a zmínek o geografickém okolí v jeho zápiscích. Toto sociálně horizontální vymezení sociálního prostoru sebranických doplňuje vymezením sociálně vertikálním zahrnujícím doložitelné působení státu, vrchnosti, církve a vědy na obyvatele Sebranic aktuální pro toto časové období.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info