Informace o publikaci

Strategie učení v kurikulu všeobecného vzdělávání

Autoři

VLČKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Orbis scholae
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://is.muni.cz/el/1441/jaro2004/SZ7BP_MET1/1129703/
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova learning strategies - curriculum - key competencies - competency for learning - framework educational programme - school educational programme - elementary education - primary education - comprehensive secondary education - evaluation - assessment
Popis Osvojení si vhodných strategií učení představuje jeden ze základních cílů základního a všeobecného vzdělávání. Tento cíl je stanoven v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (2005) a v RVP pro gymnázia (2006) zejména v kompetenci k učení a měl by se odrazit také v cílech a evaluačních nástrojích stanovených ve školních vzdělávacích programech. Otázka, jak realizovat požadovanou evaluaci dosahování kompetencí je v současnosti aktuálním problémem, který škola vedle dalších aktuálních problémových úkolů také pociťuje. Některé strategie učení jsou společné všem či více vzdělávacím oblastem, jiné jsou specifické pro určité vzdělávací oblasti. Část evaluace může být tedy společná více vzdělávacím oblastem, jiná bude oborově či předmětově specifická. Příspěvek reflektuje problematiku strategií učení v kontextu současného výzkumu, teorie, diagnostické praxe a kurikulární reformy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info