Informace o publikaci

The Aural-Visual "Symbiosis" in the Poetry of Publilius Optatianus Porfyrius (Towards the Disentanglement of the Mystery of Late Ancient Expansive Grid-Verse)

Název česky Audio-vizuální symbióza v díle Publilia Optatiana Porfyria (Na cestě k rozuzlení záhady pozdně antické expanzivní mřížkové poezie)
Autoři

OKÁČOVÁ Marie

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Nechutová, Jana — Radová, Irena (eds.). Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova Optatianus; late ancient poetry; carmina figurata
Popis Článek pojednává o básnické sbírce Publilia Optatiana Porfyria, relativně málo známého pozdně antického autora figurální poezie. Optatianovo dílo je nejprve představeno v kontextu vývoje daného žánru od jeho počátků až do současnosti. Optatianovy figurální skladby jsou dále analyzovány jak z hlediska obsahu, tak zvláště po stránce formální. V neposlední řadě článek pojednává o Optatianově zacházení s jazykem jako systémem, a to na pozadí strukturalistické lingvistiky a sémiotiky.
Související projekty: