Informace o publikaci

Random Distribution Pattern and Non-adaptivity of Genome Size in a Highly Variable Population of Festuca pallens

Název česky Náhodná prostorová distribuce a neadaptivita velikosti genomu ve velmi variabilní populaci Festuca pallens
Autoři

ŠMARDA Petr BUREŠ Petr HOROVÁ Lucie

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Annals of Botany
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://aob.oxfordjournals.org/cgi/reprint/100/1/141
Obor Botanika
Klíčová slova Poaceae; intrapopulation; intraspecific genome size variability; genome size evolution; transpsons; flow cytometry; ecological adaptivity; population structure; natural selection
Popis Úvod a cíle: V tetraploidní populaci Festuca pallens byla zkoumána prostorové a statistické distribuce velikosti genomu a její adaptivity k různým typům stanovišť, vegetace nebo mikroklimatických podmínek. Ve studované populaci byla v předchozích pracech dokumentována výrazná variabilita ve velikosti genomu a je považována za modelovou pro studium iniciálního stádia diferenciace velikosti genomu. Metody: Vzorky byly měřeny opakovaně za pomocí průtokové cytometrie s barvivem DAPI a interním standardem, diploidní Festuca pallens. Celkem bylo analyzováno 172 rostlin z 57 ploch (2.25 m2) vybraných na kontrastních stanovištích na celé lokalitě na jižní Moravě. Rozdíly ve zjištěné velikosti genomu byly potvrzeny dvojpíky u současně měřených kontrastních vzorků. KLíčové výsledky: Maximální rozdíl ve velikosti genomu mezi vzorky činil 11.5 %. Statistické rozložení velikostí genomu na lokalitě byl kontinuální a nejlépe odpovídal Gumbelovu rozložení se vzácnějším výskytem vzorků s extrémě velkým genomem (pozitivně šikmé), obdobně jak je tomu u log-normálního rozložení velikosti genomu celých krytosemenných rostlin. Velikost genomu kolísala výrazně dokonce i v rámci jedné plochy a rozložení velikosti genomu na celé lokalitě bylo náhodné a prostorově nekorelované (P> 0.05). Pozyorované prostorové rozložení a celková absence korelace velikosti genomu s rozlišenými vegetačními typy a zaznamenanými mikroklimatickými faktory dokládá absenci ekologiské adaptivity velikosti genomu ve studované populaci. Shrnutí: Experimentální data z prezentovaného studia vnitrodruhové variability ve velikosti genomu u Festuca pallens svědčí pro absenci přírodní selekce a nevýznamnost selekce velikosti genomu v iniciálním stádiu diferenciace velikosti genomu a potvrzuje současný hypotetický model evoluce velikosti genomu u krytosemenných rostlin (Bennetzen et al., 2005, Annals of Botany 95: 127-132).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info