Central and Eastern Europe in the process of globalization and Europeanization: Comparing the Czech Republic and Poland.

Název česky Střední a východní Evropa v procesu globalizace a evropeizace: srovnání České republiky a Polska
Autoři DANČÁK Břetislav — FÁBIÁN Katalin — HLOUŠEK Vít
Druh Kapitola v knize
Citace DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Central and Eastern Europe in the process of globalization and Europeanization: Comparing the Czech Republic and Poland. In FÁBIÁN, Katalin. Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe. 1. vyd. Oxford - Amsterdam - San Diego: Elsevier JAI Press, 2007. s. 227-250, 24 s. CSEFA, vol. 89. ISBN 978-0-7623-1457-7.
Originální jazyk angličtina
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Czech Republic; Poland; Europeanization; Globalization

Text srovnává českou a polskou odpověď na výzvy globalizace. Zároveň ukazuje, že částí této strategie je evropeizace všech tří dimenzí politiky těchto dvou zemí.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info