Informace o publikaci

MMORPG playing of youths and adolescents: addiction and its factors

Název česky Hraní MMORPG u mladých lidí a adolescentů: závislost a její faktory
Autoři

ŠMAHEL David BLINKA Lukáš LEDABYL Ondřej

Rok publikování 2007
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Jedním z nejvíce diskutovaných aspektů psychologie internetu je fenomén závislosti na on-line hrách. Svým dopadem ohrožují zejmén mladší hráče. V naší studii jsme se zaměřili na vybrané aspekty závislosti na MMORPG, zejména na roli denního snění o hře mimo hru samotnou. Náš výzkumný vzorek tvořilo 548 hráčů, z nichž bylo 76% mužů, průměrný věk byl 25 let. Průměrná intenzita hraní byla 27 hodin týdně. Na základě 14-ti položkového dotazníku (vytvořeného z otázek jiných autorů) jsme získali skóre závislosti. Výsledky povrdily, že denní snění o hře mimo hru samotnou může být jedním z faktorů závislosti, respektive, že denní snění o hře a závislost na hře spolu souvisí.
Související projekty: