Informace o publikaci

Identifikace potenciálních biomarkerů karcinomů prsu metodou SELDI-TOF MS

Autoři

BROŽKOVÁ Kristýna KNOFLÍČKOVÁ Dana HERNYCHOVÁ Lenka BOUCHAL Pavel HOLČÁKOVÁ Jitka MICHALOVÁ Eva VYZULA Rostislav ŽALOUDÍK Jan VALÍK Dalibor NENUTIL Rudolf VOJTĚŠEK Bořivoj

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova SELDI-TOF MS; biological marker; breast cancer; beta-globin
Popis Východisko: Včasná diagnóza a rychlé nasazení cílené terapie jsou klíčovými faktory úspěšnosti léčby nádorových onemocnění. Snaha o nalezení nových biomarkerů pro včasnější diagnostiku, bližší určení subtypu nádoru, výběr optimálního léčebného protokolu a stanovení prognózy odpovídavosti na léčbu stále zůstává jedním z hlavních cílů výzkumu v této oblasti. V naší studii jsme se zaměřili na diferenciální analýzu proteinových expresních profilů nádorové a normální tkáně 105 pacientek s diagnózou karcinomu prsu. Metody a výsledky: Lyzáty tkání byly analyzovány metodou SELDI-TOF MS s využitím čipů s povrchem chelatujícím měďnaté kationty (IMAC 30). Intenzity signálů odpovídajících jednotlivým proteinům vzorku byly statisticky hodnoceny pomocí Wilcoxonova testu na hladině významnosti p<0,01. Bylo nalezeno 28 signálů se signifikantně vyšší hodnotou intenzity v nádorové tkáni a 18 signálů o vyšší intenzitě v normální tkáni prsu. Metodou peptidového mapování (PMF) byl identifikován protein specifický pro normální tkáň s charakteristickým signálem o molekulové hmotnosti 15841 Da jako beta-řetězec hemoglobinu. Závěr: Analýza metodou SELDI-TOF MS prokázala významné rozdíly v hmotnostních spektrech proteinů exprimovaných v nádorové a normální tkáni. Na základě získaných spekter bylo možno vytipovat charakteristické píky označující proteiny, jenž lze považovat za potenciální biomarkery onemocnění a které by mohly v budoucnosti poskytnout přesnější pohled na klasifikaci nádorů a tím i na jejich diagnostiku a terapii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info