Informace o publikaci

Excitation induced spatial and temporal changes of [Ca2+] in cardiac t-tubules

Název česky Prostorové a časové změny [Ca2+] v srdečních t-tubulech vyvolané excitací
Autoři

ŠIMURDA Jiří ŠIMURDOVÁ Milena

Rok publikování 2007
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Vápníkové kanály typu L u srdečních komorových buněk jsou lokalizovány převážně v membránách transverzálně-axiálního tubulárního systému TATS),kde jsou rozloženy nepravidelně v klastrech v oblasti diád. Cílem numerických výpočtů na modelu popsaného parciálními diferenciálními rovnicemi bylo vyhodnotit význam vazeb vápníku v tubulech a nehomogenní distribuce Ca kanálů na změny tubulární koncentrace Ca2+. Výsledky ukázaly, že pozorovaná pomalejší rychlost difuze Ca iontů v tubulech ve srovnání s rychlostí vypočtenou pomocí difuzního koeficientu v extracelulárním mediu může být alespoň částečně vysvětlena vazbami Ca uvnitř TATS. Nehomogenity v distribuci Ca kanálů v TATS způsobené klastrováním v diádách mají jen malý vliv na prostorové a časové změny koncentrace Ca2+ v tubulech během excitace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info