Informace o publikaci

K právní problematice hlukových zátěží

Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V návaznosti na komunitární právo vyplynula pro Českou republiku povinnost zpracovávat hlukové mapy pro vybrané dopravní tepny. Jedná se o problém i ve vazbě na staré zátěže hluku z minula a zároveň o problematickou účast veřejnosti na těchto procesech.
Související projekty: