Informace o publikaci

Old Environmental Damage in Context of EC Legislation

Název česky Staré ekologickjé zátěže v kontextu evropské legislativy
Autoři

JANČÁŘOVÁ Ilona

Druh Článek ve sborníku
Konference 11th Conference on Environment and Mineral Processing, Part II
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova law environment contamination
Popis Příspěvek se zabývá znečištěním půdy a podzemních vod pocházejícím z kontaminace pozemků. Je analyzována evropská právní úprava na úseku regulace nakládání s nebezpečnými látkami, odpady a na úseku ochrany půdy a vod.
Související projekty: