Informace o publikaci

Reformní směřování evropského práva (základní kapitál ve druhé směrnici Rady ES)

Autoři

POKORNÁ Jarmila

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Firma a konkurenční prostředí 2008 : sborník z mezinárodní vědecké konference. 3. část. Brno, 13.-14. března 2008
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova subscribed capital; principle of bindingness and preservation of subscribed capital; property of compamy; member's stake of a company; reform of the legal regulation of business companies in the EU; reform of the Second council directive
Popis Příspěvek, který vznikl v rámci řešení výzkumného záměru MSM0021622405 Evropský kontext vývoje českého práva, je věnován problematice základního kapitálu a změnám v jeho právní úpravě, k nimž došlo na základě novelizace druhé směrnice Rady ES. Základní funkce základního kapitálu je spatřována v jeho ochranném působení vůči třetím osobám v kapitálových společnostech, jejichž společníci ze závazky společnosti osobně neručí. Toto pojetí je jako základ právní úpravy obsahem právních řádů jednotlivých členských zemí EU na základě druhé směrnice. Dosud velmi přísná úprava tvorby základního kapitálu je v novelizaci druhé směrnice uvolněna, pokud jde o oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistenci a nabývání vlastních akcií. V tomto směru se připravuje i novelizace obchodního zákoníku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info