Informace o publikaci

Perennial ruderal vegetation of the Czech Republic: a new vegetation survey

Logo poskytovatele
Název česky Vytrvalá ruderální vegetace České republiky: nový vegetační přehled
Autoři

SIMONOVÁ Deana

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Abstracts and Excursion Guides
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova Cocktail method; Artemisietea vulgaris; Czech Republic; ruderal vegetation; classification
Popis V tradičním fytocenologickém přehledu České republiky (Moravec et al. 1995) bylo doposud rozlišováno velké množství jednotek ruderální vegetace. Jejich vymezení je však často nejasné a bez podrobnějšího popisu. Některé vegetační jednotky se svým druhovým obsahem překrývají, jiné jsou jen slabě floristicky diferencované nebo nejsou z našeho území dostatečně fytocenologicky dokumentovány. Pro syntaxonomickou revizi byl použit rozsáhlý soubor snímků z České národní fytocenologické databáze, který byl geograficky stratifikován. S pomocí metody Cocktail byly vytvořeny sociologické druhové skupiny a následně byly definovány formální definice asociací tradičně řazených do tříd Artemisietea a Agropyretea. Pro monografii Vegetace České republiky byla přijata třída Artemisietea zahrnující čtyři svazy (Onopordion acanthii, Dauco-Melilotion, Convolvulo-Agropyrion a Arction lappae). Ve srovnání s dosavadním vegetačním přehledem bylo rozlišeno 17 asociací (místo 25 asociací).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info