MeDiMed - medicínská obrazová data v praxi a ve výuce

Základní údaje

Originální název MeDiMed - medicínská obrazová data v praxi a ve výuce
Autoři

Další údaje

Citace HRTOŇOVÁ, Nina, Aleš ROČEK a Vladimír ZATLOUKAL. MeDiMed - medicínská obrazová data v praxi a ve výuce. In Distanční vzdělávání v Českérepublice - současnost a budoucnost, V. národní konference, Sborníkanotací (tištěný) a příspěvků (CD-ROM). 1. vyd. Ústí nad Labem: PdF UJEP Ústí nad Labem, 2008. 6 s. ISBN 978-80-86302-43-0.
Originální jazyk
Obor
Druh Článek ve sborníku
Klíčová slova medical image information, database, collaborative environment, DICOM, PACS, e-learning, long-life learning

Anotace

Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity spolupracuje s řadou nemocnic v zavádění ICT v oblasti pořizování, přenosu, dlouhodobé archivace a zobrazování digitálních medicínských obrazových informací. Výsledkem spolupráce je mimo jiné vybudování rozsáhlého archivu těchto informací a jejich zpřístupnění prostřednictvím počítačové sítě. Jedním z hlavních cílů projektu je využití obrazových informací z rutinního provozu pro medicínský výzkum a výuku studentů či začínajících radiologů. Vznikají specializované výukové databáze lékařských studií, jejichž hlavním znakem je anonymita dat a jejich popis zpracovaný odborníkem v daném oboru. Nad těmito databázemi lze budovat specializované nadstavby, např. ve formě atlasů, případových studií či výukových kurzů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info