Informace o publikaci

ETTRINGITE AND THAUMASITE FORMATION CONDITIONS IN CONCRETE STRUCTURES

Název česky Podmínky vzniku ettringitu a thaumasitu v betonových konstrukcích
Autoři

GREGEROVÁ Miroslava

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Geologica Universitatis Comenianae
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Thaumasite;ettringite;concrete; degradation;petrography;aggregate
Popis Příspěvek podává přehled základních faktorů uplatňujících se při sulfataci betonů. Shrnuje poznatky o genezi produktů sulfatace (thaumasitu + ettringitu) dvou mechanicky rozdílných betonů : lehkého, porézního keramzitbetonu a železobetonu. Předkládá důkazy jejich úzké vazby sulfatace s procesy alkalicko agregátních reakcí. Prokazuje na reálných příkladech mineralizační vliv chloridu sodného za vzniku alkalicko silikátových rozpínavých gelů, vyvolávajících rupturní deformace pojiva betonu. Reakce gelů se slabými kyselinami sírovou, hydrouhličitou, hydroxidy Al a Ca za přítomnosti halitu (případně dalších mineralizátorů) vede při nízkých (a současně dlouhodobě působících) teplotách (asi 15 stupňů C) ke vzniku thaumasitu. V případě přebytku Ca2+ + Al3+ i ettringitu. Pokud není vyvázán veškerý vápník na ettringit a v prostředí je přítomná slabá kyselina sírová objevují se jehličky sádrovce. Přebytek hydroxidu vápenatého reaguje s atmosférickým CO2 za vzniku kalcitu.
Související projekty: