Informace o publikaci

Prediction of tryptic peptide retention times by means of soft modelling as a tool for liquid chromatography-mass spectrometry driven proteomics

Název česky Předpověď retenčních časů tryptických peptidů pomocí tzv. měkkého modelování jako nástroj pro proteomiku vedenou kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií
Autoři

HAVLIŠ Jan MONINCOVÁ Lenka

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Trends in Chromatography
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova retention time;prediction;proteomics;tryptic peptides;liquid chromatography;mass spectrometry
Popis Předpověď retenčních časů tryptických peptidů může významně sloužit v proteomice podporované LC-MS ke zkvalitnění identifikace proteinů pomocí de novo sekvenování využitím informace o retenčním čase, jež je též závislý na sekvenci. Tento přehledný článek shrnuje současný stav poznatků na tomto poli se zvláštním zřetelem k využití umělých neuronových sítí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info