Informace o publikaci

DOBROVOLNÉ PODNIKOVÉ ZPRÁVY o hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností

Autoři

HŘEBÍČEK Jiří SOUKOPOVÁ Jana

Rok publikování 2008
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Kniha je výstupem projektu SP/4i2/26/07 Návrh nových indikátorů pro průběžné monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu podle odvětví a systému jejich environmentálního reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností, který je realizován Masarykovou universitou v letech 2007 až 2010 v rámci Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí s počátkem řešení projektů v roce 2007 s finanční podporou ministerstva.
Související projekty: