Informace o publikaci

Stanovení metylace genu pro O6-metylguanin DNA metyltransferasu (MGMT) u pacientů s glioblastomem - pilotní studie

Autoři

FADRUS Pavel LAKOMÝ R. HRSTKA R. LŽIČAŘOVÁ E. ŠLAMPA Pavel

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova MGMT; glioblastoma; therapy
Popis Metylace promotoru genu pro MGMT vede k jeho inaktivaci a snížení produkce enzymu MGMT. Přítomností metylace je snížena míra odbourávání alkylových skupin a tento stav je uváděn jako příznivý prognostický a prediktivní faktor u pacientů s glioblastomem mozku. Pacienti s metylací promotoru genu MGMT po radioterapii (RT) lépe odpovídají na konkomitantní chemoterapii (CHT) alkylačními cytostatiky, kdy mají signifikantně delší čas do progrese onemocnění (PFS) a delší přežití (OS). Naše předběžná data odpovídají předpokladu že metylace promotorové oblasti genu pro MGMT je pozitivním prediktivním faktorem terapie založené na temozolomidu. Na základě zhodnocení těchto výsledků, je nyní naším cílem zavést stanovení metylace promotoru genu MGMT jako standardní vyšetření u našich pacientů s glioblastomem mozku a tím získat další prognostický a prediktivní faktor k výběru optimálního léčebného postupu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info