Informace o publikaci

Slovosled reflexivního výrazu "se" ve frazi verba finita v barokní češtině

Autoři

KOSEK Pavel KOSEK Pavel ČORNEJOVÁ Michaela

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Jazyk a jeho proměny
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova diachronic syntax; historical development of Czech language; word order; pronominal clitics; Baroque Czech language
Popis Ve studii jsou analyzovány možné slovosledné pozice reflexivního výrazu "se" v několika tištěných památkách barokní češtiny reprezentující jazyk nižšího stylu. Výraz "se" má v barokních památkách status stálého klitika (převážně enklitického). Kromě prozodických faktorů mohou mít na jeho větnou pozici vliv také faktory gramatické (často doprovází slovesný výraz na konec věty) a faktory aktuálního členění větného (ty způsobují zejména jeho postavení uprostřed věty bez těsného kontaktu s verbem finitem).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info