Informace o publikaci

Aplikace Formální konceptuální analýzy při hodnocení výsledků z dotazníku o prostředí (ANEWS) a změřeného počtu kroků u randomizovaného souboru 15 až 65letých obyvatel metropolí České republiky

Autoři

SIGMUND Erik NYKODÝM Jiří ET al

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova formal concept; formal concept lattice; characteristic attribute; walking; amount of steps
Popis Současným trendem co nejvěrnějšího popisu reálných jevů je interdisciplinární přístup, který s sebou přináší velké množství analyzovaných proměnných. Důraz je proto kladen na přesné statistické zpracování a co nejvýstižnější interpretaci tak velkého množství různorodých dat. Cílem studie je najít proměnné poukazující na pohybově přátelské a stimulující prostředí metropolí u randomizovaného souboru 15 až 65letých obyvatel Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Liberce, Olomouce, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem pomocí metody Formální konceptuální analýzy (FCA). Charakteristiky prostředí metropolí a demografické údaje jejich náhodně vybraných obyvatel (384 žen a 278 mužů) byly mapovány dotazníkem ANEWS v průběhu jara a podzimu roku 2007. Současně s aplikací ANEWS dotazníku byla pomocí pedometru Yamax SW 701 monitorována týdenní pohybová aktivita (PA) zúčastněných obyvatel. FCA je matematickou metodou hledání zajímavých shluků objektů z matice dat o vlastnostech analyzovaných objektů. S rostoucím denním počtem kroků z Yamaxu se u žen i mužů významně zvyšují (.10 %) následující charakteristiky prostředí chodecky vysoce příznivé ulice, velmi příjemné okolí bydliště a chůzí dostupné služby a faktor účasti v organizované PA (.2krát týdně). U skupiny mužů navíc i procentuální zastoupení nekuřáků a neobézních jedinců. Pohybově přátelské a stimulující prostředí našich metropolí lze, vzhledem k dennímu počtu kroků, charakterizovat blízkou dostupností služeb, absencí slepých ulic, pěší průchodností ulic, jejich čistotou a osázením stromy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info