Informace o publikaci

Modeling and Planning Polycentric Urban Region: The Case of the Czech Republic

Název česky Modelování a plánování polycentrického městského regionu - příklad České Republiíky
Autoři

MULÍČEK Ondřej MAREŠOVÁ Lenka

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku je podchycení analytických, stejně jako normativních aspektů polycentrických regionálních struktur. Pomocí analýzy pracovních proudů jsou identifikovány polycentrické městské regiony v ČR. Zde vystupují dvě otázky. 1. Jsou pracovní polycentrické systémy reflektovány i v jiných typech intraregionálních vztahových prostorových vzorců? 2. Mohou být analyticky definované polycentrické vzorce předpokladem pro polycentricky orientovaných prostorově plánovacích nástrojů?
Související projekty: