Informace o publikaci

Les organisations de la société civile et l´engagement civique en République tchéque apres 1989

Název česky Občanská společnost a angažovanost v České republice po roce 1989
Autoři

CÍSAŘ Ondřej VRÁBLÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Revue d'études comparatives Est-Ouest
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Czech Republic; mobilization; activism; engagement; civil society
Popis Cílem článku je představit vývoj politické mobilizace v ČR po pádu komunismu. Text chápe politickou mobilizaci jako dvou-dimenzionální koncept, který se týká jak roviny profesionálního aktivismu organizací, tak individuální roviny politické a sociální angažovanosti obyčejných občanů. Práce dále představuje empirická data, která jsou použita pro analýzu definovaných rovin.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info