Informace o publikaci

Cizinec v ideální společnosti

Autoři

VACKOVÁ Barbora

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Město: proměnlivá ne/samozřejmost
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova stranger; utopia; Campanella; Fourier; Foucault; Godin; Mannheim; More
Popis Tento text se zabývá městem jako společenskou strukturou, ve které vznikají kulturní inovace. Z tohoto hlediska je město místem střetů různých podnětů, z nichž pak vycházejí proměny hodnot, norem i vztahů. Je místem, kde vzniká "pokrok" a kde tento "pokrok" nabývá různých významů. K těmto inovacím dochází mimo jiné proto, že se zde mohou střetávat a prolínat původně cizorodé prvky. Cizinec jako metafora i jako reálný aktér je součástí městského prostředí. V první části textu jde o konceptualizaci "utopie" (zejména na základě textů Kumara a Mannheima) jako způsobu popisu ideální společnosti, ve kterém podoby města hrají významnou roli. Ve druhé části se pak zabývá e/přítomností cizince v těchto zobrazeních ideálních společností. Jde o analýzu klasických textů: Moreovy Utopie, Campanellova Slunečního státu a nakonec Fourierova teoretického konceptu sociálního uspořádání tzv. Falangy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info