Informace o publikaci

Prostorové vzorce postindustriálního Brna

Logo poskytovatele
Autoři

MULÍČEK Ondřej

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Město: proměnlivá ne/samozřejmost
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova postindustrialism;city;spatial pattern;retail
Popis Příspěvek se zabývá postižením příznaků postindustriálního vývoje města Brna skrze mapování změn prostorových vzorců vybraných funkcí. Cílem je zachytit zánik tradičních míst produkce a vznik kvalitativně nových produkčních okrsků, stejně jako popsat materializaci spotřeby a novou symboliku lokalit v městském prostoru. Zvláštní pozornost je tedy věnována podrobné empirické analýze změn v rozmístění průmyslových (produkčních) funkcí a maloobchodních (spotřebních) aktivit a jejich socio-prostorové interpretaci. Analýzy vycházejí z rozsáhlých šetření prostorového vývoje pracovních míst v průmyslu, resp. vývoje územního rozložení různých typů maloobchodních ploch a to v různých časových horizontech. Získané poznatky o dynamice a prostorových vzorcích funkčních změn jsou kriticky komentovány v kontextu (nejen) geografických pohledů na přechodovou fázi mezi průmyslovým městem a městem postindustriálním.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info