Informace o publikaci

Chorological spectra of arable weed vegetation types in the Czech Republic

Logo poskytovatele
Název česky Chorologická spektra plevelové vegetace v České republice
Autoři

LOSOSOVÁ Zdeňka GRULICH Vít

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Phytocoenologia
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova alien plants; alliances; Cocktail method; phytosociology; range type
Popis Pro srovnání základních chorologických vlastností hlavních vegetačních typů vegetace polních plevelů v České republice byl využit soubor 2,743 fytocenologických snímků. Všechny snímky byly klasifikovány metodou cocktail do svazů: Caucalidion, Scleranthion annui, Veronico-Euphorbion, Oxalidion fontanae, Spergulo-Erodion a Arnoseridion minimae. Pro každý snímek bylo vypočítáno zastoupení původních druhů, archeofytů a neofytů, jakož i poměr druhů náležejících k různým fytochorotypů. Plevelová vegetace v datovém souboru obsahovala 560 druhů: 38,3% původních, 56,2% archeofytů a 5,5% neofytů. Nejvyšší podíl původních druhů byl zjištěn v plevelové vegetaci na chudých kyselých půdách (svaz Arnoseridion minimae) a plevelové vegetace vlhkých oblastí (svaz Oxalidion fontanae). Nejvyšší podíl archeofytů byl zjištěn v teplomilné plevelové vegetaci svazů Caucalidion a Spergulo-Erodion, nejvyšší podíl neofytů ve svazu Spergulo-Erodion. Česká plevelová vegetace je převážně složena z euroasijských temperátních druhů. Tyto druhy převažují ve vegetaci svazu Scleranthion annui a Oxalidion fontanae. Makaronésko-mediteránní a orientálně-turanosko-mediteránní areáltyp tvoří 25-38% druhů všech plevelových společenstev České republiky. Tyto mediteránní druhy dominují v plevelové vegetaci svazů Caucalidion a Arnoseridion minimae, následovaných svazy Veronico-Euphorbion a Spergulo-Erodion. Podíl středoevropských druhů je podobný(asi 10 % druhů) ve všech srovnávaných vegetačních typech s výjimkou svazu Spergulo-Erodion, kde jsou tyto druhy vzácnější (jen 5%). Jiné fytochorotypy jsou v plevelové vegetaci České republiky vzácnější.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info