Informace o publikaci

Monitoring of in vitro DNA synthesis and PCR amplification using 7-deaza-purines as electroactive markers

Název česky Sledování syntézy DNA in vitro a amplifikace v PCR s využitím 7-deaza-purinů jako elektroaktivních značek
Autoři

FOJTOVÁ Miloslava HORÁKOVÁ Petra PIVOŇKOVÁ Hana ŠIMKOVÁ Eva VYCHODILOVÁ Zdenka HAVRAN Luděk FOJTA Miroslav

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Moderní elektrochemické metody
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova 7-deaza purines; electrochemical detection; carbon electrode; repetitive elements
Popis Začlenění 7 deaza purinů (především 7 deaza guaninu) do sekvence DNA během primer extenze nebo PCR umožňuje elektrochemickou detekci vzniklých produktů na uhlíkové elektrodě. Na základě provedených pilotních experimentů se předpokládá využití metody pro rychlé a jednoduché stanovení délky G bohatých repetitivních sekvencí v reálných vzorcích DNA.
Související projekty: