Informace o publikaci

Oligaeschna kvaceki sp. nov., a new fossil dragonfly (Odonata: Aeshnidae) from the middle Oligocene sediments of northern Moravia (Western Carpathians)

Název česky Oligaeschna kvaceki sp. nov., nová fosilní vážka (Odonata: Aeshnidae) ze středně oligocéních sedimentů severní Moravy (západní Karpaty)
Autoři

PROKOP Jakub PŘIKRYL Tomáš DOSTÁL Ondřej NEL André

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologica Carpathica
Fakulta / Pracoviště MU

Rektorát

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Middle Oligocene; Western Carpathians; taxonomy; Insecta; Aeshnidae; Aeshninae
Popis Nový druh fosilní vážky Oligaeschna Piton et Theobald, 1939 (O. kvaceki sp. nov.) je popsána ze středně Oligoceních vrstev severní Moravy a srovnána se všemi blízce příbuznými druhy. Tento nález dokumentuje méně široký prostor distribuce a pravděpodobně vyšší abundanci rodu Oligaeschna v Eurasii během oligocénu a miocénu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info