Informace o publikaci

Bio-diversity in vineyards with conventional, biological and integrated treatment

Název česky Biologická diversita ve vinicích ošetřovaných konvenčně, biologicky a integrovaně
Autoři

POSPÍŠIL Zdeněk KÜHNOVÁ Jitka

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Příspěvek shrnoval pozorování druhové rozmanitosti motýlů, brouků a ptáků na dvanácti jihomoravských vinicích. Dále uvedl dvě pozorování časového vývoje diversity.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info