Informace o publikaci

Syntax a fonologie staročeského supina

Autoři

KARLÍK Petr ZIKOVÁ Markéta

Rok publikování 2009
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek představuje analýzu vývoje verbálních forem derivovaných sufixem -t, od staročeského supina k novočeskému infinitivu.
Související projekty: