Informace o publikaci

Shoda hodnotitelů u hodnocení specifických pohybových dovedností v sebeobraně

Autoři

POLÁČEK Andrej REGULI Zdenko SEBERA Martin

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova Inter-rater reliability; self-defence; rating scale
Popis Cílem výzkumu bylo zjistit úroveň shody hodnotitelů u hodnocení specifických pohybových dovedností v sebeobraně. Pět záměrně vybraných expertů hodnotilo 144 videozáznamů podle navržené specifické škály. Pomocí jednofaktorové analýzy rozptylu a LSD testu (test nejmenší signifikantní odchylky) jsme porovnávali, zda bylo hodnocení examinátorů stejné. Faktorem byla skupina examinátorů a závislými proměnnými byly proměnné specifické hodnotící škály a1 až f3 (tedy 18 proměnných). Hladina významnosti byla určena na úrovni p = 0,1. Kromě jednoho faktoru byla zjištěna shoda vždy nejméně tří examinátorů. Vytvořený nástroj pro hodnocení specifických pohybových dovedností v sebeobraně je vhodný pro testování v podmínkách bezpečnostních složek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info