Informace o publikaci

Úloha plazmidů v rezistenci a virulenci PVL pozitivních kmenů <I>Staphylococcus aureus</I>

Logo poskytovatele
Autoři

KUNTOVÁ Lucie KAHÁNKOVÁ Jana PETRÁŠ Petr MACHOVÁ Ivana PANTŮČEK Roman DOŠKAŘ Jiří RŮŽIČKOVÁ Vladislava

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (2. ročník), XVII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Conference pages
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Staphylococcus aureus; Panton-Valentine leukocidin; plasmids; antibiotic resistance
Popis Staphylococcus aureus je závažný lidský patogen, způsobující řadu onemocnění od zánětlivých procesů kůže a měkkých tkání, přes toxikózy způsobující otravy z jídla až po život ohrožující bakterémie. Vedle nozokomiálních kmenů dochází v poslední době k prudkému nárůstu záchytu komunitních kmenů. Jedním z typických znaků komunitních kmenů způsobujících závažná onemocnění je produkce Pantonova-Valentinova leukocidinu (PVL), který je považován za silný stimulant zánětu a nekrózy tkání, jehož nejzávažnějším důsledkem je nekrotizující pneumonie. Léčbu komplikuje multirezistence kmenů k antibiotikům. Geny zodpovědné za rezistenci k antimikrobiálním látkám jsou zpravidla neseny na mobilních genetických elementech (MGE), zejména plazmidech, chromozomových kazetách a transpozonech, které jsou zároveň zodpovědné za přenos těchto genů mezi stafylokokovými kmeny. MGE tak umožňují svým hostitelským kmenům dynamicky se přizpůsobovat prostředí. Hlavním cílem práce bylo objasnit, jakou úlohu mají plazmidy v rezistenci a virulenci PVL-pozitivních kmenů S. aureus.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info