Informace o publikaci

Male dominance, female mate choice and intersexual conflict in the rose bitterling (Rhodeus ocellatus)

Název česky Dominance mezi samci, samičí volba a konflikt mezi pohlavími u hořavky očkaté (Rhodeus ocellatus)
Autoři

MARA Casalini MUNA Agbali REICHARD Martin KONEČNÁ Markéta ANNA Bryjová CARL Smith

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Evolution
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zoologie
Klíčová slova female mating preference; good genes; olfactory cues; mate choice; MHC; Rhodeus ocellatus
Popis V případech, kdy se optimální reprodukční strategie samců a samic mohou lišit, vzniká potenciál pro konflikt mezi pohlavími. V této studii jsme potvrdili, že u hořavky očkaté samičí volba nesouvisí s dominancí mezi samci a že agresivní interakce mezi samci silně omezí vliv samičí volby na reprodukční úspěšnost samců. Preference jednotlivých samic se lišily; různé samice preferovaly různé samce. Důležitým poznatkem bylo, že potomstvo zplozené s preferovaným samcem mělo výrazně vyšší pravděpodobnost přežití embryonální vývojové periody, což je období nejvyšší mortality hořavek. Naopak potomstvo dominantních samců vyšší přežívání nevykazovalo. Dalším významným výsledkem je rozdílnost mezi preferencemi jednotlivých samic. To ukazuje na vliv neaditivního genetického prospěchu z páření s konkrétními samci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info