Informace o publikaci

Plošná inovace předmětů s využitím e-learningových nástrojů Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU)

Autoři

BRANDEJS Michal BRANDEJSOVÁ Jitka LUNTER Ľuboš

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference UNINFOS 2009
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
www http://is.muni.cz/clanky/2009_UNIFOS_opvk.pl
Obor Informatika
Klíčová slova E-learning;user support;IS MU;multimedia;animations;IT
Popis Učitelé Masarykovy univerzity mají k dispozici v Informačním systému Masarykovy univer-zity (IS MU) nástroje na tvorbu e-learningu již od roku 2004. Pomocí těchto nástrojů lze vy-tvářet komplexní e-learningové kurzy, kde součástí přehledných interaktivních osnov jsou také odkazy na studijní materiály, diskusní fóra, odpovědníky (testy) s multimediálními objekty nebo odkazy do Internetu. Učitelé mají možnost v systému vytvářet testy pro písem-nou zkoušku, které se po vyplnění studenty a naskenování automaticky vyhodnotí a ušetří tak čas potřebný na jejich opravu. Novinkou v IS MU je unikátní aplikace Dril pro zapama-tování velkého množství memorovacích jednotek (typicky slovíček cizího jazyka). Předpo-kladem tvorby e-learningových kurzů je určitá úroveň počítačové gramotnosti. Masarykova univerzita se proto vydala cestou vzdělávání svých pedagogů a poskytování uživatelské pod-pory, která je učitelům k dispozici pro individuální i hromadná školení, elektronické, tele-fonické i osobní konzultace. Ve spolupráci s pracovníky uživatelské podpory se postupně učí využívat e-learningové nástroje IS MU i začátečníci v oblasti IT. Motivací učitelů pro využívání těchto nástrojů je nejčastěji propojenost e-learningových aplikací se studijními aplikacemi, což umožní např. automaticky vyhodnotit písemky, jednoduše zapsat do systému známky a informovat o výsledcích studenty e-mailem. Snahou autorů této myšlenky není vychovat z pedagogů IT specialisty, ale naučit je samostatně si elektronické materiály v IS MU spravovat a ty jednodušší vytvářet. Složitější multimediální objekty (video, audio, 2D a 3D animace, obrázky apod.), které učitelé využívají ve svých elektronických publikacích, odpovědnících a dalších studijních materiálech, pro ně vytvářejí techničtí pracovníci disponující vedle odborných znalostí i vhodným softwarovým vybavením. Článek představuje projekt Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (http://is.muni.cz/elportal/opvk22/index.pl), který v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje MU v letech 2009 - 2012 a jehož cílem je zajistit inovaci předmětů na MU s podporou ICT, vytvořit systém vzdělávání pedagogů, pracovníků, stu-dentů a zvýšit tak IT gramotnost učitelů nebo pracovníků MU a jejich dovednosti pro po-kročilou inovaci předmětů, s využitím e-learningových nástrojů IS MU.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info