Informace o publikaci

Editing map client for geodata updating in emergency situations

Název česky Editační mapový klient pro aktualizaci prostorových dat v krizových situacích
Autoři

KONEČNÝ Milan KUBÍČEK Petr ŘEZNÍK Tomáš

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník ze společné mezinárodní konference ISZL/CEE-SDI/ ICT for Rural 2009
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova Emergency management; web services; mapping client; hazardous material transportation (HAZMAT)
Popis Předkládaný příspěvek ilustruje obsahovou definici prostorových dat, formalizaci a vizualizaci v oblasti krizového řízení. Kvůli komplexnosti navrhovaného řešení jsou popsány pouze omezené parametry používající specifický scénář zabývající se nehodami při přepravě obecně, stejně jako při konkrétních aplikacích při přepravě nebezpečného chemického materiálu. První část příspěvku popisuje jednotlivé domény. Zahrnuje intervenci záchranných jednotek na místě nehody s nebezpečnými chemickými materiály, zásah velícího důstojníka a aktivity s tím související, ale také kooperaci na taktické úrovni. Na základě analýzy akcí (např. organizace intervence)a typů situací (jako např. nehody vozu převážejícího nebezpečný chemický materiál) je v krizovém řízení možné definovat scénáře závislé na kontextu, kde prostorová informace podporuje rozhodovací procesy. Po analýze uživatelských požadavků na data byly vybrány datové sady. Nejdůležitějšími aspekty podmiňujícími roli prostorových informací (a tím pádem i jejich vizualizaci), jsou akce a situace. Naše případová studie se zabývá informačním přenosem ve formě dynamicky se měnících interaktivních map k dosažení efektivní komunikace mezi všemi úrovněmi krizového řízení. Překládaný příspěvek se věnuje klientské aplikaci založené na Web Feature Service Transactional (WFST). WFST je služba a specifikace organizace Open Geospatial Consortium umožňující klientským aplikacím měnit status prostorového objektu pomocí operací vložení, aktualizace a smazání. Tímto způsobem může uživatel přistupovat k mapovému serveru a databázi (resp. databázím) pomocí standardizovaného značkovacího jazyka Geography Markup Language.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info