Informace o publikaci

Mezi realitou a symbolem. K historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce

Autoři

MALÝ Tomáš SUCHÁNEK Pavel

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Opuscula historiae artium
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova religion; iconography; art; purgatory; communication; perception
Popis Cílem studie bylo představit znázornění očistce nejenom zvnějšku (jako médium, symbol, ikonografický typ), ale též zevnitř, jako soubor výrazových prostředků, které jsou zasazeny do širšího kontextu komunikace a vnímání. Očistec jako konfesijně determinované téma totiž vybízí zejména k úvahám o roli výtvarných děl jako médií protireformačního úsilí. Protože dané téma fungovalo jako prostředek náboženské sebedefinice a výchovy, klíčovým bylo zejména téma sdělení obrazu a jeho srozumitelnosti pro dobového recipienta. Studie se proto zabývá zejména: 1) otázkami vizualizace fyzických a duševních kategorií; 2) tématem užívaných symbolů a ikonografických schémat ; 3) otázkami dvou základních komunikačních rovin výtvarného díla: komunikace v obraze a komunikace obrazem; 4) průniky mezi výtvarným uměním a literaturou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info