Informace o publikaci

Redundancy Allocation in Automotive Systems using Multi-objective Optimisation

Název česky Alokace redundantních komponent v automobilových systémech jako optimalizační problém
Autoři

MEEDENIYA Indika ALETI Aldeida BÜHNOVÁ Barbora

Rok publikování 2009
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Popis Alokace redundantních komponent je metodou běžně využívanou ke zvýšení spolehlivosti složitých vestavěných systémů v automobilové doméně. Protože taková alokace může změnit ostatní kvalitativní atributy systému (cena, doba odezvy), je třeba návrh alokace řešit jako optimalizační problém sledující více kritérií současně. Tento článek navrhuje řešení tohoto problému s využitím Ant Colony Optimisation algoritmu. Navržený přístup byl implementován jako součást ArcheOpterix frameworku a ilustrován na případové studii z oblasti automobilových systémů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info