Informace o publikaci

Dvojitá prefixace a sémantika sloves pohybu

Autoři

DOČEKAL Mojmír

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slovo a slovesnost
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova formal semantics; vector space semantics; aspect; PP; events; prefixation
Popis V tomto článku se věnuji vidovému systému češtiny, konkrétněji pak kombinaci prefixů na slovese. Vycházím z teorií používajících sémantiku vektorového prostoru (Zwart 2005, Gehrke 2009) a tvrdím, že cílové prefixy do- a při- nemohou být modifikovány měrovým prefixem po-, protože jde o vektory s monotonicitou nahoru. Dále pak formálně popisuji homomorfismus mezi událostmi a trajektoriemi denotovanými slovesem a předložkovou frází v českých větách. V návaznosti na oba okruhy problémů pak ukazuji nutnost oddělení telicity a perfektivity v češtině.
Související projekty: