Informace o publikaci

Development of a remote laser-induced breakdown spectroscopy system for investigation of calcified tissue samples

Název česky Vývoj zařízení pro spektroskopii laserem indukovaného mikroplazmatu pro dálkovou analýzu vzorků kalcifikovaných tkání
Autoři

HRDLIČKA Aleš PROKEŠ Lubomír STAŇKOVÁ Alice NOVOTNÝ Karel VITEŠNÍKOVÁ Anna KANICKÝ Viktor OTRUBA Vítězslav KAISER Jozef NOVOTNÝ Jan MALINA Radomír PÁLENÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Applied Optics
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www odkaz na abstrakt
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova spectroscopy; laser induced breakdown; plasma; remote; sensing; bone
Popis Článek představuje vývoj aparatury pro vzdálenou detekci LIBS (spektroskopie laserem indukovaného mikroplazmatu) s mimoosou newtonovskou sběrnou, galileovskou fokuzační optikou a 532 nm plochým laserovým paprskem. Testovala se na řezu kosti na 6 m jako simulace použití v terénu, např. při archeologických vykopávkách. Ukázalo se, že zařízení je dostatečně citlivé na majoritní (P, Mg) i minoritní prvky (Na, Zn, Sr). Naměřená množství Mg, Zn a Sr odpovídají hodnotám zjištěným srovnávacím měřením LA-ICP-MS (laserová ablace s indukčně vázaným plazmatem a hmotnostní spektrometrií) v rámci asi 20% nejistoty při jednobodové kalibraci na kostní standard. LA-ICP-MS vykazuje spíše rovnoměrné radiální rozložení prvků, zatímco výsledky LIBS silně závisejí na porozitě vzorku. Výsledně lze říci, že uvedené zařízení LIBS s poměrně velkým (350 mm) sběrným zrcadlem je vhodné pro semikvantitativní analýzu na úrovni jednotek mg kg-1.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info