Informace o publikaci

Právní nástroje regulující užívání lesa a vlastník lesa jako regulátor sui generis

Autoři

PAULDURA Lukáš SEHNÁLEK David VALDHANS Jiří DÁVID Radovan KYNCL Libor

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Dny práva - 2009 - Days of Law
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.law.muni.cz/edicni/sborniky_z_konferenci.php
Obor Právní vědy
Klíčová slova Forest; forest owner; Act no. 289/1995; Act on forests; instructions of forest owner; permission of forest owner; agreement of forest owner; sporting events in forest.
Popis Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v rámci řešení střetu různých zájmů uživatelů lesa (včetně uživatelů rekreačních) zmocňuje vlastníka lesa k právní regulaci užívání lesa. Příspěvek se k této legislativní koncepci staví kriticky. Koncepce systémově nezapadá do roviny obecného správního práva, což vyvolává řadu otázek – např. zda je vlastník lesa soukromoprávním subjektem či správním orgánem sui generis a tudíž je limitován při svém rozhodování veřejným zájmem, zda je vázán správními lhůtami a zda jsou jím vydané akty přezkoumatelné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info