Informace o publikaci

Toxicity of organic pollutant to early developmental stages of Pisum sativum L. and Zea mays L.

Název česky Toxicita organického polutantu pro raná vývojová stádia Pisum sativum L. a Zea mays L.
Autoři

KUMMEROVÁ Marie ZEZULKA Štěpán VÁŇOVÁ Lucie FIŠEROVÁ Helena

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2010 (Recenzovaný sborník příspěvků)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova fluoranthene; phytotoxicity tests; ethylene; Pisum sativum L.; Zea mays L.
Popis Byl sledován vliv 0.01, 0.1, 1, 4, 7 a 10 mg.l-1 fluoranthenu (FLT) na klíčivost, růst klíčních rostlin a produkci etylenu u rostlin Pisum sativum L. (cv. Zázrak, Garde) a Zea mays L.. Klíčivost semen byla významně inhibována vyššími koncentracemi FLT, u hrachu cv. Zázrak 1, 4 a 7 mg.l-1, u cv. Garde 7 mg.l-1 a u kukuřice 4 a 7 mg.l-1. Růst klíčních rostlin obou druhů byl ovlivněn v různé míře. Signifikantní snížení hmotnosti sušiny kořene i nadzemní části bylo u kukuřice zjištěno již vlivem 0.1 mg.l-1 FLT, zatímco u hrachu až 4 mg.l-1 FLT. Významně kratší kořen a nadzemní část byl zjištěn u semenáčků hrachu již 1 mg.l-1 FLT. U kukuřice byla zjištěna stimulace délky kořene nízkými koncentracemi FLT a inhibice nadzemní části 1 mg.l-1 FLT. Přítomnost FLT v živném roztoku významně neovlivnila produkci etylenu.
Související projekty: