Informace o publikaci

Use of flow cytometry in research on apomictic plants

Název česky Využití průtokové cytometrie ve výzkumu apomiktických rostlin
Autoři

KRAHULCOVÁ Anna ROTREKLOVÁ Olga

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Preslia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova agamic complexes; cytotype; evolution; flow cytometry; gentic control of apomixis; genome size; hybridization; parthenogenesis; polyploidy; residual sexuality
Popis Aplikace metody průtokové cytometrie v oborech zabývajících se biologií rostlin je spjatá s posledními dvěma desetiletími. Výhody této techniky (jednoduchost, rychlost, přesnost, nedestruktivnost) velmi pomohly i ke zdokonalení výzkumu apomixe. Tento způsob asexuálního rozmnožování semeny je sice mezi krytosemennými rostlinami menšinový, ale byl prokázán již u více než 200 rodů. Apomiktické rostliny jsou až na malé výjimky polyploidní a často se liší právě ploidií od příbuzných sexuálních taxonů nebo cytotypů, sdružených do jednoho polyploidního agamického komplexu. Protože pomocí průtokové cytometrie (FCM) lze měřit obsah jaderné DNA, je tato technika v botanice nejčastěji využívána k detekci ploidních úrovní. Důsledkem fakultativní apomixe je kombinace různých způsobů reprodukce v rámci jediné mateřské rostliny. Ve směsných populacích více cytotypů nebo při křížení rostlin s různou ploidií vznikají různé kategorie potomstva. Při výzkumu apomixe je hojně využívána i odvozená metoda FCSS (Flow Cytometric Seed Screen), kterou lze analyzovat zralá semena a zjišťovat, jakým reprodukčním způsobem byla vytvořena. V současnosti se průtoková cytometrie uplatňuje zejména v těchto oblastech výzkumu: (i) variabilita ploidní úrovně a velikosti genomu v agamických komplexech, (ii)zbytková sexualita fakultativně apomiktických rostlin a diverzita reprodukčních způsobů, (iii) dynamika a struktura populací s koexistujícími sexuálními a apomiktickými biotypy, (iv) evoluční procesy v agamických komplexech a (v) genetická podstata apomixe.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info