Informace o publikaci

Nad současným stadiem reformy veřejné správy v ČR a k úloze správních soudů v tomto procesu

Autoři

SKULOVÁ Soňa

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Pocta Petru Průchovi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Public administration reform. Administrative science. Theory of administrative law. Public administration activities efficiency analysis. The role of administrative judiciary.Principles of good governance as criteria of judicial review. .
Popis Příspěvek upozorňuje na zúžení oficiálně nastaveného rámce reforem veřejné správy v ČR, v němž nejsou dostatečně využívány poznatky správní vědy a potenciál manažerského přístupu k veřejné správě, v oblasti kvality a efektivnosti správních činností ve vazbě na příslušné právní úpravy. Zdůraznuje úlohu správních soudů v této sféře, když nepřímo působí na zvyšování kvality činností veřejné správy, m.j. s oporou v principech dobré správy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info