Informace o publikaci

Náhlá srdeční smrt u mladých dospělých a její diagnostika

Autoři

ZEMAN Martin VOJTÍŠEK Tomáš ŠINDLER Martin SEPŠI Milan

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis V příspěvku autoři prezentují dosavadní výsledky grantového projektu IGA MZ ČR mající za cíl záchyt případů náhlých úmrtí mladých lidí do 40-ti let, kde se ani po provedené pitvě a dalších laboratorních vyšetření na Ústavu soudního lékařství nepodaří zjistit přesnou příčinu úmrtí. V těchto případech je předpokládána maligní srdeční arytmie jako možná etiologie smrti. Cílem projektu je zavést genetickou analýzu těchto náhle zemřelých jedinců, zjistit četnost jednotlivých genetických patologií se vztahem k maligním arytmiím a kardiomyopatiím a klinicky vyšetřit pozůstalé se zaměřením na identifikaci rodin ohrožených náhlou srdeční smrtí. Identifikace příčiny úmrtí a vyšetření pozůstalých umožní identifikovat tyto vrozené poruchy a nabídnout pozůstalým příbuzným odpovídající terapii resp. prevenci náhlé smrti. Zamýšlený projekt sledování náhlých úmrtí (NSS) u těchto osob v jihomoravském regionu předpokládá spolupráci soudního lékaře, genetika a kardiologa. Jelikož ke splnění těchto cílů je nezbytně nutné navázání kontaktu lékařů ÚSL s příbuznými zemřelého, kteří jsou následně o projektu informováni a přímým příbuzným zemřelého je i nabídnuto klinické vyšetření kardiologem, autoři přednášky přicházejí v rámci této problematiky s prosbou o pomoc lékařů záchranných služeb. Právě tito lékaři se totiž často jako první dostávají do kontaktu s pozůstalými mladého zemřelého a mohou tak tolik nezbytný kontakt s nimi pro lékaře ÚSL zajistit. Pozn.: příspěvek vznikl v rámci grantu IGA MZ ČR, reg. č. NS 10444-3
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info