Informace o publikaci

Array CGH characterization of three patients with deletion 22q13

Název česky Array CGH charakteristika tří pacientů s delečním syndromem 22q13
Autoři

ZRNOVÁ Eva VRANOVÁ Vladimíra SLÁMOVÁ Iva OLTOVÁ Alexandra GAILLYOVÁ Renata KUGLÍK Petr

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Chromozomové aberace v oblasti subtelomer bývají příčinou mentální retardace v 5-7% případů. Jejich velikost (méně než 5Mb) je příliš malá na to, aby mohly být detekovány metodami klasické cytogenetiky jako je G-pruhování. Proto byly zavedeny nové citlivější molekulárně-cytogenetické metody jako MLPA, FISH nebo array-CGH pro subtelomerický či celogenomový screening pacientů s idiopatickou mentální retardací. Ve studiích zabývajících se subtelomerickým screeningem se delece v oblasti 22q13 jeví jako druhá nejčastější detekovaná chromozomová aberace, hned po deleci 1p36. Ačkoli bylo popsáno už více než 100 případů mikrodelecí 22q13, prevalence tohoto syndromu ještě nebyla stanovena. Mikrodeleční syndrom 22q13 neboli Phelan-McDermid je charakterizován mírnou až středně těžkou mentální retardací, celkovým vývojovým opožděním, poruchami řeči, sníženou citlivostí k bolesti či autistickými rysy. Asi 75% případů mikrodelecí 22q13 bývají delece jednoduché (terminální či intersticinální), ve zbylých 25% případů jde o komplexní přestavbu vzniklou z balancované translokace jednoho z rodičů. V naší práci jsme se věnovali detailní analýze tří pacientů s mikrodelecí 22q13. Všechny delece byly zachyceny během subtelomerického screeningu pomocí metody MLPA. U dvou pacientů byla popsána samostatná delece oblasti 22q13, ve třetím případě šlo o deleci 22q13 spojenou s duplikací v oblasti 17p13. Provedli jsme vyšetření pomocí metody array-CGH, které nám umožnilo upřesnit mikrodeleci a stanovit její velikost ve dvou případech. Velikost mikrodelece u třetí pacientky byla však příliš malá na to, aby byla detekována metodou array-CGH. Proto jsme pro potvrzení a stanovení velikosti této aberace využili speciální kit MLPA konstruovaný přímo pro detailní analýzu oblasti 22q13 (P188). Tímto kitem byla potvrzena mikrodelece 22q13 i u třetí pacientky. Ve všech třech případech se potvrdilo, že delece či disrupce genu SHANK3 je kauzální příčina zodpovědná za vznik mikrodelečního syndromu 22q13 (Phelan McDermid). Korelace mezi velikostí delece a fenotypem nebyla prokázána, což se shoduje s výsledky zahraničních studií stejného zaměření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info